Πολιτική επιστροφών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  ή ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ένα προϊόν αναιτιολογήτως μέσα σε δεκατέσσερις 14 ημερολογιακές ημέρες σύμφωνα με Ν.2251/1994. Η προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων.

Η επιλογή των προϊόντων μέσω του e-shop γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του πελάτη.

Οι επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, στην οποία τα παραλάβατε, δίχως ίχνη φθοράς ή τριβής, και χωρίς  να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο.

Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα επιστροφής προϊόντος, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφαση σας  να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση.


Τα μεταφορικά έξοδα  αποστολής και  επιστροφής των  παραπάνω προϊόντων επιβαρύνουν τον πελάτη μας, ανεξαρτήτως αν η επιλογή του προϊόντος έγινε κατ΄επιλογήν του πελάτη ή και με δική μας βοήθεια.


Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση:

-Συμπληρώνετε την προβλεπόμενη φόρμα.

-Μας επιστρέφετε το προϊόν εντός της συσκευασίας και όπως ακριβώς το είχατε παραλάβει.

-Ελέγχουμε το προϊόν σύμφωνα με τα προηγούμενα.

-Εφόσον όλες οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις είναι σωστές, σας επιστρέφουμε το ποσόν πού έχουμε λάβει από εσάς μείον τα  έξοδα αποστολής και επιστροφής  εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα παραλάβουμε το προϊόν και θα πληροφορηθούμε την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση.

Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία και πάντα χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων και να τεθεί σε λειτουργία το αγαθό. Η εταιρεία είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων, παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή/και θέσης σε λειτουργία των προϊόντων η αξία τους αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία για την μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την εταιρεία.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η Εταιρεία  έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και χωρίς άλλη ειδοποίηση σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.


Αλλαγή και Αντικατάσταση προϊόντων με άλλα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.

Κάθε αλλαγή θα πρέπει να γίνει μέσα σε 3 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής, με την απόδειξη αγοράς που συνοδεύει το προϊόν. Τα προϊόντα που θα αλλαχθούν θα πρέπει να επιστραφούν άθικτα, μέσα στη συσκευασία τους  χωρίς να έχουν ανοιχτεί ή να έχει καταστραφεί η συσκευασία τους και τα προϊόντα που θα αγοραστούν θα πρέπει να είναι ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.

Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη.


Ελαττωματικά Προϊόντα

Σε περίπτωση τυχόν ελαττωματικών προϊόντων,  πριν την επιστροφή θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας την ίδια ημέρα ή μέχρι και την επόμενη από την ημερομηνία παραλαβής για να μας ενημερώσετε. 

Αντικατάσταση του προϊόντος μπορεί να γίνει μόνο εάν προσκομιστεί η συσκευασία του (έτσι ώστε να μπορεί να επιστραφεί το προϊόν στην προμηθεύτρια εταιρία) και μόνο εάν το ελάττωμα δεν προέρχεται από κακή χρήση του καταναλωτή ή παραβίαση των οδηγιών χρήσης του προϊόντος.

Για προϊόντα με εργοστασιακή εγγύηση, μπορούμε να σας ενημερώσουμε για το πού θα πρέπει να απευθυνθείτε προς αντικατάσταση ή επισκευή.

Στην περίπτωση επιστροφής των ελαττωματικών προϊόντων, η επιστροφή γίνεται στην εταιρεία με την φροντίδα και έξοδα του πελάτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επιστροφή με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς.

Η εταιρεία μας λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο ώστε όλα τα προϊόντα (ανεξαρτήτως είδους) να συσκευάζονται ειδικά και προσεκτικά προκειμένου να φθάσουν σε εσάς χωρίς φθορές. 

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιοδήποτε ερώτημα είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή καλώντας στο τηλέφωνο  210 6215044  εντός του ωραρίου του φυσικού καταστήματός μας. 

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών που δεν μπορούν να επιλυθούν με τους πιο πάνω όρους αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.