Πώς διαλέγω καπάκι κάλυμμα λεκάνης τουαλέτας

ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: Μετρήστε τις τρεις διαστάσεις της λεκάνης σας όπως παρακάτω : 
ΒΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:  Εντοπίστε ένα από τους παρακάτω 4 βασικούς τρόπους στήριξης.
       

Ακολούθως μετά στοιχεία αυτά μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στους πίνακες αριστερά στην οθόνη σας είτε μέσα

από την κατηγορία  ΣΧΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (όπου ανοίγοντας το πιο κοντινό στο δικό σας ΣΧΉΜΑ βλέπετε

και όλα τα υπάρχοντα παρόμοια) είτε μέσα από την κατηγορία ΜΑΡΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ .